fbpx

OPROEP KONINKLIJKE METAALUNIE

Met een record aantal aanmeldingen voor komend schooljaar, dringende oproep voor leerwerkplekken! Hierbij doen wij een oproep aan u, ondernemers in de metaaltechnische sector, om uw medewerking te geven aan het opleiden van jongeren tot vakmensen. Uit de laatste enquête onder de lidbedrijven blijkt dat de positieve economische ontwikkeling van eind 2014 gelukkig ook dit eerste kwartaal doorzet. Hoewel de verkoopprijzen nog behoorlijk onder druk staan, maken steeds meer bedrijven weer lichte winst. De orderportefeuilles zijn langzaam gestegen naar gemiddeld weer zo'n 10 weken. En in de laatste maanden zien we dat bij 20% van de bedrijven de werkgelegenheid weer stijgt. Mooie berichten, maar met een keerzijde: nu de markt weer aantrekt, lopen veel bedrijven direct aan tegen het tekort aan technische vakmensen en vooral op een hoger opleidingsniveau. Juist komende jaren in het zeer belangrijk dat we als sector flink blijven investeren in het opleiden van jonge vakmensen voor onze sector. Daarom doen wij een dringend oproep aan uw bedrijf om leerwerkplekken beschikbaar te stellen voor jonge enthousiaste techniekgeïnteresseerden en hen op te leiden voor een toekomst als metaaltechnisch vakman.

Extra financiële steun voor meer leerwerkplekken
De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de promotie van techniek en het werken in de techniek. Dat heeft blijkbaar gewerkt en eraan bijgedragen dat voor komend schooljaar een recordaantal jongeren zich aanmeldt voor een metaaltechnische opleiding. Daarbij is er steeds meer instroom op hoger niveau (MBO-3 en 4) waar te nemen. Zonder leerwerk- en stageplekken kunnen deze jongeren echter niet worden opgeleid. Natuurlijk blijft het in deze economische tijd, zo net na de crisis, voor veel ondernemers nog steeds lastig om een leerwerkplek aan te bieden. Daarom zijn er zowel landelijk als regionaal allerlei financiële regelingen die het aantrekkelijk(er) maken een leerling op te leiden. Zo kan elk bedrijf dat bij OOM is aangesloten voor maximaal 5 werknemers met een (leer)-arbeidsovereenkomst die een beroepsopleiding gaan volgen, een Leerwerkbijdrage aanvragen. Met deze bijdrage wil OOM werknemers enthousiast maken voor een beroepsopleiding die leidt tot een erkend diploma en werkgevers stimuleren om leerlingen aan te nemen.