\\.Basiscursus Elektrotechniek incl. NEN 3140 VOP

Planning basiscursus Elektrotechniek inclusief NEN 3140 VOP: Data: 21, 23, 28 en 30 november, 7 december 2018

NEN 3140 VOP herhaling: Data: op aanvraag

Doel

Tijdens deze basiscursus leert men de basisbeginselen van de elektrotechniek in de praktijk. De basiscursus is uitgebreid met de NEN 3140 Voldoend Onderrichte Personen (VOP), zodat de cursist kennis wordt bij gebracht om op een veilige manier om te gaan met elektrotechniek. Voldoende Onderrichte Personen zijn werknemers die naast de werkzaamheden op hun eigenlijke vakgebied ook werkzaamheden van beperkte omvang en van beperkt risico moeten uitvoeren aan elektrische installaties of elektrische arbeidsmiddelen. Dit cursustraject is afgestemd op de normen NEN-EN 50110-1 en NEN 3140. Deze normen hebben te maken met het verantwoord (laten) beheren van elektrische installaties en arbeidsmiddelen en het veilig (laten) verrichten van elektrotechnische werkzaamheden. Als men zich houdt aan deze normen, dan wordt voldaan aan de Arbeidsomstandighedenwet. De cursus is dus van belang voor het aanwijsbeleid van het bedrijf.

Doelgroep

De doelgroep voor deze cursus zijn werknemers die niet elektrotechnisch onderbouwd zijn en wel elektrische gevaren moeten herkennen. Om hier verantwoord mee om te kunnen gaan is deze cursus van belang. Daarnaast helpt deze cursus deze werknemers bij het uitvoeren van nader te omschrijven werkzaamheden van beperkte omvang en van beperkt risico aan elektrische installaties of elektrische arbeidsmiddelen.
De werknemer moet, aanvullend aan deze cursus, een op die werkzaamheden afgestemde theoretische en praktische instructie ontvangen.

De herhalingscursus is voor medewerkers bedoeld die in brede zin werkzaamheden moeten verrichten aan of in de nabijheid van laagspanningsinstallaties en een aanwijzing hebben of krijgen als vakbekwaam persoon in hun vakgebied. Dat zijn bijvoorbeeld cursisten die de volgende beroepen uitvoeren: e-onderhoudstechnici, opzichters en e-monteurs.

Vooropleiding

Geen specifieke vooropleiding vereist.

Duur

Basiscursus Elektrotechniek inclusief NEN 3140 VOP: 5 dagen
NEN 3140 VOP herhaling: 2 dagen

Inhoud algemene cursus

De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

Theorie:

 • Basis elektrotechniek
 • Risico’s van elektriciteit
 • Wettelijke regels
 • Elektriciteitsnet
 • Lichtschakelingen
 • Groepenkast
 • Beveiligingen: zekeringen, automaten en aardlekschakelaars
 • Aarding
 • Uitvoering van apparaten
 • Wat kan er misgaan in een installatie
 • Werken aan de elektrische installatie (vervangen lichtschakelaar, stopcontact, ophangen lamp)
 • Keuren van elektrisch apparatuur
 • Repareren van elektrisch apparatuur
 • Werken aan grote machines

Praktijk:

 • Meettechniek
 • Meten spanning, stroom, weerstand.
 • Gebruik meetinstrumenten te weten: dubbelpolige spanningsaanwijzer, universeelmeter, ampèretang en IW meter
 • Aansluiten 3 fasen motoren
 • Ster-driehoek schakelen motoren
 • Isolatie weerstand meting op motoren en apparatuur.
 • IW metingen
 • Storing zoeken in een eenvoudige relais motorsturing
 • Werken met een frequentie regelaar t.b.v. motoren
 • Uitwisselen motoren
 • Veiligstellen eindgroepen
 • Uitwisselen smeltveiligheden

Praktijk is in overleg aan te passen aan uw bedrijfssituatie.

Inhoud herhalingscursus

Naast het opfrissen van de basiscursus omvat de inhoud van de herkwalificatie de volgende onderwerpen:

 • De laatste ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en veel gebruikte normen
 • Belangrijke bepalingen uit de normen om paraat te hebben, maar vooral wat dit betekent voor uw praktijksituatie
 • Trainen van vaardigheden welke zijn gericht op de bedrijfssituatie

W.M. Dudokweg 66, 1703 DC, Heerhugowaard

(072) 533 55 87

info@tetrixtechniek.nl

meer info

Burg. Ritmeesterweg 31, 1784 NV, Den Helder

(0223) 66 09 64

info@tetrixtechniek.nl

meer info

Jonkerplantsoen 2C, 1508 EE, Zaandam

(075) 616 55 79

zaandam@tetrixtechniek.nl

meer info

Tempelhofstraat 80, 1043 EB, Amsterdam

(0223) 66 09 64

info@tetrixtechniek.nl

meer info

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

info@tetrixtechniek.nl