\\.Flensmonteur (Wfpr)

Flenzen zorgen voor een veilige verbinding van leidingen en apparaten en komen voor in veel industrieën. Deze cursus is bedoeld voor medewerkers in de industrie belast met het openen en sluiten van flensverbindingen. Deze basiscursus flensmonteur zorgt ervoor dat de cursist op een veilige manier kan werken met flenzen. Het correct maken en afbreken van deze verbindingen vraagt om een grote verantwoordelijkheid: flensverbindingen die niet juist tot stand zijn gekomen kunnen vloeistoffen of gassen lekken wat voor rampzalige situaties kan leiden voor mens en natuur.

Cursus flensmonteur

Met deze cursus wordt de cursist in 2 dagen opgeleid en optimaal voorbereid op de afsluitende theorie- en praktijktoets ‘Werken met flensverbindingen volgens protocol’. Hierbij wordt aandacht besteed aan geschikte werkmethoden, de Arbowet, correcte toepassing van veiligheidsregels en onderwerpen als studbolts en flenzen, pakkingen en de internationale kleurcoderingen.

 

Doelgroep

Medewerkers die belast zijn (of worden) met het openen en sluiten van flensverbindingen.

 

Vooropleiding

De cursist dient 18 jaar of ouder te zijn en in het bezit te zijn van het VCA-diploma.

 

Examinering

De cursus voldoet een de SOG kwalificaties voor risicovolwerk overeenkomstig de SSVV Opleidingengids. De cursus wordt afgesloten met een examen Werken aan flensverbindingen volgens protocol (Wfpr). Wanneer de cursist het examen succesvol heeft afgerond, ontvangt hij een landelijk erkend certificaat die een geldigheidsduur kent van vijf jaar.

 

Inhoudelijk

De cursus bestaat uit de volgende onderdelen (theorie en praktijk):

  • Wetgeving
  • Veiligheidsregels, werkvergunningen en interne regels
  • Vaktechniek: Flenzen en flensonderdelen, studtbolts, pakkingen, onderdelen van pijpleidingen, equipment, appendages, Torque en Tensioning, gereedschap en meetmiddelen, werkwijze bij openen en sluiten van de flensverbindingen
  • Praktijk: Voorbereiding, uitvoering en afronding

 

Opmerking

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn verplicht bij de cursus om te kunnen deelnemen.
De cursist dient zelf een overall, handschoenen, veiligheidshelm, veiligheidsbril en veiligheidsschoenen mee te brengen.
De voertaal is Nederlands.

 

Meer informatie?

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met 072-727 1030 of stuur een mail naar cursus@tetrixtechniek.nl

Terug naar overzicht

W.M. Dudokweg 66, 1703 DC, Heerhugowaard

(072) 533 55 87

info@tetrixtechniek.nl

Burg. Ritmeesterweg 31, 1784 NV, Den Helder

(0223) 66 09 64

info@tetrixtechniek.nl

Jonkerplantsoen 2C, 1508 EE, Zaandam

(075) 616 55 79

zaandam@tetrixtechniek.nl

Tempelhofstraat 80, 1043 EB, Amsterdam

(0223) 66 09 64

info@tetrixtechniek.nl

Schrijf je in voor de nieuwsbrief: