\\.Basiscursus Flensmonteur

Flensmonteur: werken aan flensverbindingen (volgens WFPR)

Planning: 14 en 15 november 2018, locatie Den Helder en 28 en 29 maart 2019, locatie Den Helder

Flenzen zorgen voor een veilige verbinding van leidingen en apparaten en komen voor in veel industrieën. Deze cursus is bedoeld voor medewerkers in de industrie belast met het openen en sluiten van flensverbindingen. Deze basiscursus flensmonteur zorgt ervoor dat de cursist op een veilige manier kan werken met flensen. Het correct maken en afbreken van deze verbindingen vraagt om een grote verantwoordelijkheid: flensverbindingen die niet juist tot stand zijn gekomen kunnen vloeistoffen of gassen lekken wat voor rampzalige situaties kan leiden voor mens en natuur.

Met deze cursus wordt u in twee dagen opgeleid en optimaal voorbereid op de afsluitende theorie- en praktijktoets voor het veilig werken aan flenzen. Hierbij wordt aandacht besteed aan geschikte werkmethoden, de Arbowet, correcte toepassing van veiligheidsregels en onderwerpen als studbolts en flenzen, pakkingen en de internationale kleurcoderingen

Doelgroep

De cursus ‘Flensmonteur’ sluit het beste aan op de behoefte van mensen die al werkzaam zijn in de industrie. Vooral voor hen die al te maken hebben met het openen en sluiten van flensverbindingen, het draaien en brilflenzen of het trekken en plaatsen van steekflenzen.

Vooropleiding

Ruime ervaring in het vakgebied en VCA-diploma verreist. De cursist dient 18 jaar of ouder te zijn.

Duur

De duur van deze cursus is één dag. De cursist leert in deze dag over veilige werkmethoden, de Arbowetgeving en de correctie toepassing van veiligheidsregels. Er komen onderwerpen aan bod zoals studbolts, flenzen, pakkingen en internationale kleurcoderingen.

Examinering

Certificaat volgens de eindtermen van de Waarborgcommissie flensmonteur (WBC) en Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV). Onze cursus ‘Werken aan flensverbindingen’ voldoet aan alle VCA eisen voor risicovol werk overeenkomstig de SSVV- opleidingengids (SOG). Wanneer de cursist de cursus tot flensmonteur succesvol heeft afgerond, ontvangt hij een landelijk erkend certificaat die een geldigheidsduur kent van vijf jaar.

Inhoud

De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

Theorie:

 • Juiste wijze van voorbereiden van werkzaamheden aan flenzen
 • Regels uit de Arbo-wet interpreteren
 • Veiligheidsregels, werkvergunningen en interne regels
 • Flenzen identificeren
 • Studbolts identificeren
 • Pakkingen identificeren, toepassing en wijze van gebruik
 • Pijpleiding montage
 • Equipment herkennen
 • Appendages herkennen
 • Werkwijze en toepassing gereedschap
 • Openen en sluiten van flensverbindingen

Praktijk:

 • Voorschriften en procedures toepassen
 • Veilig aan flenzen sleutelen
 • Met het benodigde gereedschap werken
 • Met de benodigde meetmiddelen werken
 • Steekflenzen plaatsen en trekken of brilflenzen draaien
 • Pijp-flens verbindingen openen en sluiten

Opmerking

De cursist dient zijn eigen PBM’s mee te nemen. De voertaal van de training is Nederlands.
Er zijn geen open inschrijvingen voor Engelstalige trainingen. Bij een groepsgrootte van 6 personen kan de training ook Engelstalig verzorgd worden.

W.M. Dudokweg 66, 1703 DC, Heerhugowaard

(072) 533 55 87

info@tetrixtechniek.nl

meer info

Burg. Ritmeesterweg 31, 1784 NV, Den Helder

(0223) 66 09 64

info@tetrixtechniek.nl

meer info

Jonkerplantsoen 2C, 1508 EE, Zaandam

(075) 616 55 79

zaandam@tetrixtechniek.nl

meer info

Tempelhofstraat 80, 1043 EB, Amsterdam

(0223) 66 09 64

info@tetrixtechniek.nl

meer info

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

info@tetrixtechniek.nl