\\.MAG-lassen

MAG-lassen is een lasproces die behoort tot de booglasprocessen. MAG staat voor Metal Active Gas, waarmee een gasmengsel van argon, kooldioxide en zuurstof wordt bedoeld. Het aandeel kan per soort worden afgestemd op het te lassen materiaal waardoor aanbranden en spatten voorkomen kunnen worden. MAG-lassen wordt vooral toegepast op ongelegeerde materialen in gesloten ruimtes. Dat is nodig, aangezien de wind het beschermgas kan wegblazen waardoor er oxidatie kan ontstaan. Dat zorgt voor een onvoldoende sterke lasnaad.

Opleidingslocatie Den Helder: 13 november tot en met 31 januari 2019 (2 avonden per week, dinsdag en donderdag)

Opleidingslocatie Heerhugowaard: Verwacht: medio 2019

Opleidingslocatie Zaandam: 1 november tot en met 5 april 2019 (donderdagavond) en 4 maart t/m 15 maart 2019 (dagopleiding)

Verschil tussen MAG en MIG lassen

MAG-lassen lijkt zeer veel op MIG-lassen. Het enige verschil is het gas dat in de processen wordt gebruikt. Bij MAG-lassen is dat actief gas en bij MIG-lassen wordt gebruik gemaakt van inert gas. Omdat dit verschil zeer klein is, wordt vaak gesproken van MIG/MAG lassen. Bij Tetrix erkennen we het verschil tussen de twee lasmethoden wel degelijk en bieden we dus ook verschillende cursussen aan.

Lasproces MAG-lassen

Bij dit lasproces wordt tijdens het lassen continu mechanisch een draad aangevoerd. Tussen deze draad en het werkstuk wordt een plasmaboog gevormd. De draad dient enerzijds als elektrode en anderzijds smelt deze af en doet dienst als toevoegmateriaal.
Tijdens het lassen wordt het smeltbad beschermd door een beschermgas. Bij MIG-lassen gaat het om een inert gas (bijvoorbeeld argon of mengsels van argon met waterstofgas en helium); bij MAG om een actief gas (bijvoorbeeld koolstofdioxide, CO2). Een inert gas reageert niet met het smeltbad en een actief gas wel. CO2 wordt namelijk door de hitte deels ontleed in koolstof en zuurstofradicalen. Daardoor heeft een actief gas ongunstige invloed op de kwaliteit van de uiteindelijke las. Vaak worden mengsels gebruikt van inerte en actieve gassen: doorgaans menggassen met argon en CO2. De reden voor het werken met actief gas is de prijs: CO2 is veel goedkoper dan argon.
Er kan op drie manieren gelast worden:

  1. Kortsluitboog (short arc), bestaande uit herhaalde kortsluitingen
  2. Sproeiboog (spray arc), en
  3. Pulsboog (pulsed arc).

Een variant op deze lastechniek is het zogenaamde lassen met gevulde draad.

Doelgroep

MAG lassen wordt vooral toegepast voor de productie van voertuigen, in de machinebouw, scheepsbouw en offshore industrie. Deze cursus is dan ook geschikt voor medewerkers uit deze sectoren, al dan niet in een leidinggevende functie.

Niveau 1: voor de beginnende lasser die de praktische en theoretische vaardigheden van MAG-lassen wil leren. De nadruk zal liggen op lasprocessen en apparatuur waarmee de beginnende lasser te maken krijgt.

Niveau 2: voor de lasser die zijn basisvaardigheden wilt uitbreiden. De nadruk zal liggen op materialen en hun gedrag bij het lassen.

Niveau 3: voor de gevorderde lassers. De nadruk zal liggen op constructies en ontwerp.

Niveau 4: voor de gespecialiseerde lasser. De nadruk zal liggen op fabricage en toepassingen.

Vooropleiding

Niveau 1: de opleiding staat open voor iedereen.
Niveau 2: diploma MAG-lassen niveau 1 verplicht
Niveau 3: diploma MAG-lassen niveau 2 verplicht
Niveau 4: diploma MAG-lassen niveau 3 verplicht

Duur

10 dagen / 20 dagdelen. Gratis niveaubepaling is mogelijk.

Examinering

De opleiding wordt afgesloten met een praktijk- en theorie examen. De opleiding geeft recht op een NIL-diploma. Desgewenst kan de opleiding ook worden afgesloten met een certificaat van Lloyd’s of DNV. Kosten voor dit examen op aanvraag.

Inhoud

Conform de exameneisen van het NIL (Nederlands Instituut Lassen). Er wordt zowel theorie als praktijk behandeld tijdens de lasopleiding. Vraag vrijblijvend de offerte aan om de exacte inhoud van de lasopleiding in te zien.

W.M. Dudokweg 66, 1703 DC, Heerhugowaard

(072) 533 55 87

info@tetrixtechniek.nl

meer info

Burg. Ritmeesterweg 31, 1784 NV, Den Helder

(0223) 66 09 64

info@tetrixtechniek.nl

meer info

Jonkerplantsoen 2C, 1508 EE, Zaandam

(075) 616 55 79

zaandam@tetrixtechniek.nl

meer info

Tempelhofstraat 80, 1043 EB, Amsterdam

(0223) 66 09 64

info@tetrixtechniek.nl

meer info

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

info@tetrixtechniek.nl