fbpx

Cursus Elektrotechniek

Tijdens de cursus elektrotechniek leer je de basiskennis van elektrotechnische installaties en andere bijbehorende apparatuur. Zo leer je hoe een eenvoudige elektrotechnische bedrijfsinstallatie is opgebouwd en uit welke componenten deze bestaat. Ben je benieuwd naar de cursus elektrotechniek? Lees dan verder en bekijk ons cursusaanbod.

Wat kun je met Cursus Elektrotechniek

 • Installaties bedienen en metingen verrichten
 • NEN 3140 toepassen
 • Elektrotechnische handelingen verrichten

Cursussen

Cursus Elektrotechniek inclusief NEN 3140 VOP

niveau

Herinstructie Elektrotechniek inclusief NEN 3140 VOP

niveau

Voor wie is de cursus elektrotechniek?

De cursus elektrotechniek is gericht op personen die elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren waarbij een beperkt risico aanwezig is of personen die beperkte toegang hebben tot schakelruimten. Denk bijvoorbeeld aan IT’ers of procesoperators, mechanisch monteurs, huismeesters en conciërges. Ook is de cursus geschikt voor deelnemers zonder kennis van elektrotechniek maar die zich wel graag in dit vakgebied willen ontwikkelen.

Wat ga je doen tijdens de cursus elektrotechniek?

Tijdens de cursus elektrotechniek maak je de basiskennis eigen van een breed scala aan onderwerpen binnen het vakgebied elektrotechniek. Dit zijn onder andere:

 • de basisbeginselen van elektrotechniek van bedrijfsinstallaties in de praktijk uitleggen.
 • enkele elektrotechnische handelingen en werkzaamheden in de praktijk verrichten. 
 • de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid toelichten.
 • de gevaren en risico’s bij elektrotechnische werkzaamheden goed inschatten.
 • persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste wijze gebruiken.
 • een installatie onder spanning bedienen en er metingen aan verrichten.
 • de NEN 3140 vrijschakel procedure toepassen om een veilige werksituatie te creëren. 

Voor diegene die werkzaam zijn in de elektrotechniek is de NEN 3140 een belangrijk onderdeel van het vakgebied. NEN 3140 voorziet in diverse bepalingen om te voldoen aan de wettelijk gestelde veiligheid omtrent elektrische installaties en apparaten.

De NEN 3140

De NEN 3140 is de Nederlandse norm voor veilige bedrijfsvoering van werkzaamheden nabij, aan of met elektrische objecten in het laagspanningsgebied. Om duidelijkheid te creëren in de wirwar van deze veiligheidsnorm voor elektrotechniek volgt hier een korte toelichting van de cursus veiligheid in elektrotechniek. Vanuit de Arbowet is het de verplichting van de werkgever om ervoor te zorgen dat elektrische installaties, apparaten en toestellen veilig te gebruiken zijn en dat zijn werknemers op de hoogte zijn van de geldende veiligheidsregels. De eisen zijn uitgewerkt in de NEN 3140. Deze norm geeft bepalingen ter voorkoming van elektrocutie of kortsluiting bij arbeid. Wanneer je aan de bepalingen van de NEN 3140 voldoet, voldoe je voor het aspect elektrische veiligheid ook aan de eisen die de Arbowetgeving stelt. Het doel is dat hierdoor minder ongelukken gebeuren.

De NEN 3140 bestaat in principe uit 3 onderwerpen:

 1. Personen die aan en in de omgeving van elektrische installaties werken, moeten geïnstrueerd zijn omtrent de veiligheid.
 2. Elektrische gereedschappen moeten veilig te gebruiken zijn.
 3. Elektrische installaties moeten veilig te gebruiken zijn.

Aan de slag

De “cursus Elektrotechniek inclusief NEN 3140 VOP” is een praktische cursus voorzien van een theoretisch deel NEN 3140 VOP (Voldoende Onderricht Persoon). Na afloop zijn deelnemers in staat om diverse werkzaamheden in de elektrotechniek veilig uit te voeren.

Wil jij in de elektrotechniek aan de slag? Of wil je je kennis over elektrotechniek verbreden? Dat kan! Bij Tetrix Techniek krijg je een praktisch ingerichte cursus aangeboden afgestemd op jouw behoefte. Kies een van de cursussen bij Tetrix Techniek en verbreedt je kennis. Na het afronden van deze cursus ben je in staat om technische inspecties en onderhoud uit te voeren aan diverse installaties en schakelkasten.