Cursus Elektrotechniek

Hoe is een eenvoudige elektrotechnische bedrijfsinstallatie opgebouwd? Uit welke componenten bestaat de installatie en wat is de belangrijkste functie? Deze en andere onderwerpen komen aan bod tijdens de cursussen binnen het vakgebied Elektrotechniek. De praktijk wisselen we af met theorie. Want veiligheid (NEN 3140) is een belangrijk onderdeel van het vak.

Wat kun je met Cursus Elektrotechniek

  • Installaties bedienen en metingen verrichten
  • NEN 3140 toepassen
  • Elektrotechnische handelingen verrichten

Cursussen

Cursus Elektrotechniek inclusief NEN 3140 VOP

niveauBasis N2

Deze cursussen zijn nuttig voor diegenen die vanuit hun functie eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren met een beperkt elektrotechnisch risico, en/of toegang hebben tot schakelruimten. Denk bijvoorbeeld aan IT’ers of procesoperators, mechanisch monteurs, huismeesters en conciërges.

Welke onderwerpen komen aan bod?

  • de basisbeginselen van elektrotechniek van bedrijfsinstallaties in de praktijk uitleggen.
  • enkele elektrotechnische handelingen en werkzaamheden in de praktijk verrichten. 
  • de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid toelichten.
  • de gevaren en risico’s bij elektrotechnische werkzaamheden goed inschatten.
  • persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste wijze gebruiken.
  • de NEN 3140 vrijschakelprocedure toepassen om een veilige werksituatie te creëren. 
  • een installatie onder spanning bedienen en er metingen aan verrichten.