NRTO Keurmerk

 

Wij zijn lid van de branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Voor het lidmaatschap is het noodzakelijk dat wij voldoen aan het keurmerk van NRTO. In onderstaande downloads vindt u meer informatie over het NRTO.

Het NRTO-keurmerk: erkenning voor kwaliteit en professionaliteit. Tetrix Techniek bezit het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat Tetrix Techniek voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders.

Downloads:

NORM NRTO-keurmerk
Gedragscode
Samenvatting NRTO-keurmerk
Q&A NRTO-keurmerk