fbpx

Kosten en subsidies – in dienst leerbedrijf

In dienst bij het leerbedrijf

Kosten per opleidingsniveau De leerling is in dienst van het leerbedrijf vanaf het moment dat de opleiding start (over het algemeen is dat 1 september). De leerling krijgt vanaf de eerste maand een salaris van het leerbedrijf. Maandelijks wordt er een vast bedrag – afhankelijk van het opleidingsniveau – door Tetrix in rekening gebracht aan het leerbedrijf. De opleidingskosten die Tetrix gedurende de opleiding maakt zijn evenredig verdeeld over de opleidingsjaren. Om deze reden zal er ook in de eerste maand, waarbij de leerling bij Tetrix zit, het maandelijkse bedrag in rekening worden gebracht.

 • Instroom mbo niveau 2: € 996,– per maand.
 • Instroom mbo niveau 3 en 4: € 996,– per maand voor leerjaar 1 en 2, leerjaar 3: € 616,– per maand.
 • Doorstroom mbo niveau 2 naar mbo niveau 3: € 616,– per maand.
 • Doorstroom mbo niveau 3 naar mbo niveau 4: € 482,– per maand.

Kosten die wel in het maandbedrag zijn opgenomen

 • Opleidings- en begeleidingskosten Tetrix (praktijkdagen).
 • PBM’s; 2 overalls, 1 paar werkschoenen, veiligheidsbril en oordopjes.
 • Lesmateriaal gerelateerd aan de branche (NIL, NEN, VCA, etc.).
 • Examengeld (ROC, NIL, NEN, etc.).
 • VCA-certificaat.
 • Materiaalkosten.

Kosten die niet in het maandbedrag zijn opgenomen

 • Reiskosten; de leerling krijgt eventueel een reiskostenvergoeding conform de afspraken die gelden bij het leerbedrijf.
 • Gereedschapskist; de leerling betaalt zelf zijn gereedschapskist.
 • ROC Lesmateriaal; OOM-bedrijven: de leerling betaalt zelf zijn lesboeken van het ROC. A&O-bedrijven: het leerbedrijf betaalt het ROC-lesmateriaal.
 • Wettelijk cursusgeld vanaf 18 jaar; OOM-bedrijven: de leerling betaalt zelf het cursusgeld. A&O-bedrijven: het leerbedrijf betaalt het ROC cursusgeld.

Wij adviseren alle leerbedrijven om een studieovereenkomst met de leerling af te sluiten.

Subsidiemogelijkheden bij opleiden 

De leerbedrijven die afdragen aan het OOM of A&O hebben recht op de (scholingspool)subsidie. Deze dient door het leerbedrijf zelf te worden aangevraagd. Door gebruik te maken van de scholingspool kwaliteitscriteria kom je als leerbedrijf tevens in aanmerking voor de Subsidieregeling Praktijkleren met een maximale bijdrage van €2.700,00 per leerling, per schooljaar. In het kader van regionale jeugdwerkgelegenheidsplannen is onder bepaalde voorwaarden een aanvullende subsidie mogelijk. Tetrix werk daarbij samen met Gemeentes en het UWV. Tetrix helpt het leerbedrijf met het aanvragen van deze subsidies.

Wet Wet en Zekerheid (WWZ) en de ketenregeling

Als een leer-werkovereenkomst wordt overeengekomen in het kader van een bbl-opleiding en ook als zodanig wordt vastgelegd dan vallen deze overeenkomsten onder de wettelijke uitzondering waarvoor de ketenregeling niet geldt. Er is dus na afloop van deze bbl-opleidingstrajecten geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan. Ook niet indien de leerling direct een vervolg opleiding doorloopt als bijvoorbeeld doorstroom niveau 2 naar 3 of doorstroom niveau 3 naar 4.

Aanvullende informatie

Urenregistratie van de leerling wordt door het leerbedrijf bijgehouden.