fbpx

Opleidingsduur en rooster

Hoe ziet de opleiding eruit?

Hoe lang duurt een opleiding? Hoe zit dat met schoolvakanties? En hoe ziet de week van een leerling werknemer eruit? Onderstaand vind je alle informatie hierover op een rijtje!

Gemiddelde opleidingsduur

 • Mbo niveau 2: 2 jaar
 • Mbo niveau 3: 3 jaar
 • Mbo niveau 4: 3 jaar

Bij doorstroom geldt een andere opleidingsduur

 • Mbo 2 (gediplomeerd) naar mbo 3: 2 jaar aanvullend
 • Mbo 3 (gediplomeerd) naar mbo 4: 2 jaar aanvullend

Hierbij gaan wij uit van de juiste opleidingsachtergrond voor de vervolgopleiding.

Opleidingsrooster

Het opleidingsrooster is altijd afgestemd op de wensen van het leerbedrijf en kent afwisseling tussen het leerbedrijf, Tetrix en het ROC. Het standaard weekrooster dat Tetrix hanteert is:

 • 1 dag ROC, deze vaste dag wordt in september bepaald door het ROC. Tetrix ondersteunt hierbij de leerling in de voortgang.
 • 1 dag Tetrix (gemiddeld), in de praktijk zal de leerling de weken bij Tetrix en het leerbedrijf afwisselen.
 • 3 dagen leerbedrijf (gemiddeld).

Van het rooster kan afgeweken worden in overleg tussen het leerbedrijf en Tetrix.

Aantal dagen bij Tetrix aanvullende bedrijfsgerichte lessen op jaarbasis

 • Instroom mbo niveau 2:  Ieder leerjaar ongeveer 60 dagen bij Tetrix
 • Instroom mbo niveau 3:  Eerste twee leerjaren ongeveer 60 dagen en derde jaar 30 dagen bij Tetrix
 • Doorstroom mbo niveau 2 naar mbo niveau 3: Ieder leerjaar ongeveer 30 dagen bij Tetrix
 • Doorstroom mbo niveau 3 naar mbo niveau 4: Ieder leerjaar 20 dagen bij Tetrix
  • Leerjaar 1: Afhankelijk van opleiding
  • Leerjaar 2: Afhankelijk van opleiding

Invulling opleidingsprogramma

Afhankelijk van de achtergrond van de leerling, zal de leerling die instroomt in een opleiding bij Tetrix de eerste 5 à 6 weken van zijn opleiding beginnen in de werkplaats bij een van de vier Tetrix vestigingen. In die periode behaalt de leerling zijn VCA-certificaat en is hij bezig met zijn basisberoepsvaardigheden. Bij het opleidingsprogramma wordt rekening gehouden met de behoefte van het leerbedrijf. Tetrix zal in de beginperiode contact opnemen met het leerbedrijf om de inhoud van de opleiding en het rooster te bespreken. In het eerste schooljaar worden er twee à drie voortgangsgesprekken gepland. Bij deze voortgangsgesprekken zal de leerling, Tetrix, en het leerbedrijf aanwezig zijn. Indien wenselijk zal ook het ROC deelnemen aan het voortgangsgesprek.

Vrije dagen conform cao, geen recht op adv-dagen

In de zomervakantie van het ROC werkt de leerling 5 dagen in de week bij het leerbedrijf. De leerling heeft een verplichting om bij vrije dagen van het ROC of uitval van de lessen, naar het leerbedrijf toe te gaan. Het leerbedrijf kan er ook voor kiezen om deze dagen in te vullen bij Tetrix.

De leerling heeft geen schoolvakanties, maar bouwt gedurende het jaar vakantie-uren op conform de vigerende CAO. In overleg met het leerbedrijf en Tetrix kan de leerling deze opnemen.

De leerling ontvangt salaris gebaseerd op een 5-daagse werkweek conform de vigerende CAO. De leerling heeft in principe geen recht op ATV-dagen omdat een ROC-dag bestaat uit 6 uur en de leerling dus een 38-urige werkweek heeft.