ISO9001

ISO9001:2015

ISO 9001 is een internationaal erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement en geeft richtlijnen waaraan een goed kwaliteitsmanagementsysteem moet voldoen. Tetrix is sinds 2016 ISO9001 gecertificeerd. Lloyd’s Register is voor Tetrix de certificerende instantie van ISO9001 en voert jaarlijks audits uit om te bekijken of Tetrix aan de norm voldoet.

Download certificaat