fbpx

Contractvorming bij opleiden

Inlenen of zelf in dienst nemen

Ga je een leerling opleiden in samenwerking met Tetrix Techniekopleidingen, dan kun je ervoor kiezen de leerling zelf in dienst te nemen of om de leerling in te lenen via onze, door het opleidingsfonds OOM erkende, scholingspool (detachering).

Indiensttreding bij leerbedrijf

 • Leerling-werknemer heeft leerarbeidsovereenkomst met het leerbedrijf
 • Leerbedrijf betaalt salaris aan de leerling-werknemer
 • Tussen Tetrix en het leerbedrijf wordt een opleidingsovereenkomst afgesloten voor de duur van de opleiding
 • Het leerbedrijf heeft in de opleidingsovereenkomst een opzegtermijn van één maand richting Tetrix
 • Leerbedrijf betaalt maandelijks de opleidingskosten aan Tetrix zoals afgesproken in de opleidingsovereenkomst
 • Tussen het leerbedrijf, het ROC, de leerling en het S-BB wordt een beroepspraktijkvormingsovereenkomst aangegaan
 • Het leerbedrijf is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van subsidies en tegemoetkomingen voor het opleiden in de bbl
 • Tussen Tetrix en het leerbedrijf wordt er een lidmaatschapsovereenkomst afgesloten. De lidmaatschap is geldend voor de scholingspool van Tetrix zoals erkend door het opleidingsfonds OOM. Deze pool voldoet aan de gestelde eisen rondom kwaliteit van het opleiden. Aan het lidmaatschap zijn geen kosten verbonden.

Indiensttreding bij Tetrix en detachering aan leerbedrijf

 • Leerling-werknemer heeft leerarbeidsovereenkomst met Tetrix
 • Tetrix betaalt salaris aan de leerling-werknemer conform de cao voor de Metaal en Techniek (kleinmetaal)
 • Tussen Tetrix en het leerbedrijf wordt een detacheringsovereenkomst afgesloten voor de duur van de opleiding
 • Het leerbedrijf heeft in de detacheringsovereenkomst een opzegtermijn van één maand richting Tetrix
 • Leerbedrijf betaalt maandelijks het detacheringsbedrag aan Tetrix waarbij eventuele subsidies verdisconteerd zijn (en zichtbaar zijn op de factuur)
 • Tussen Tetrix, het ROC, de leerling en het S-BB wordt een beroepspraktijkvormingsovereenkomst aangegaan. In sommige gevallen moet het leerbedrijf ook tekenen.
 • Tetrix is verantwoordelijk voor het aanvragen van eventuele subsidies en tegemoetkomingen en verdisconteerd deze in het detacheringstarief
 • Tussen Tetrix en het leerbedrijf wordt er een lidmaatschapsovereenkomst afgesloten. De lidmaatschap is geldend voor de scholingspool van Tetrix zoals erkend door het opleidingsfonds OOM. Deze pool voldoet aan de gestelde eisen rondom kwaliteit van het opleiden. Aan het lidmaatschap zijn geen kosten verbonden.

De voordelen van inlenen

 • Tetrix regelt de mogelijke subsidieaanvraag bij het opleidingsfonds
 • Een vast bedrag per maand waarbij de subsidie al van het bedrag is afgetrokken (en dat maken wij ook zichtbaar op de factuur)
 • Geen werkgeversrisico’s
 • Opzegtermijn van één maand
 • Tetrix leidt op voor het bedrijf voor de duur van de opleiding

Wil je eerst een jaar inlenen om te kijken of de leerling bij jullie past? Na een jaar kun je de leerling kosteloos overnemen en gaan we via de off the job-tarieven de maandelijkse facturering aan.