Personeel opleiden en bijscholen

Om-, her- en bijscholing

Naast het feit dat wij om-, her- en bijscholing bieden voor uw (toekomstige) werknemers, is Tetrix ook een sterke en betrouwbare partner voor technische bedrijven die jongeren willen opleiden op mbo-niveau. Wij bieden hoogstaand technisch onderwijs met kwalitatief goede docenten die op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen uit de praktijk. Het niveau varieert van mbo- tot en met mbo+. Wij leiden altijd op in samenwerking met een Regionaal Opleidingscentrum (ROC).  

Goed opgeleid technische personeel gezocht

Bedrijven uit de technische industrie zijn altijd op zoek naar goed opgeleid technisch personeel. Vanuit deze gedachte is ooit het huidige Tetrix ontstaan, van en voor de bedrijven uit Noord-Holland. Tot op de dag van vandaag zijn deze ondernemingen eigenaar van onze organisatie. Meer dan 300 van hen bieden regelmatig een leerwerkplek aan die voor de studenten kan leiden in een vaste baan. Ook organisaties als de Koninklijke Metaalunie, FME-CWM en de Kamer van Koophandel staan volledig achter onze opleidingen.

Tetrix heeft vier vestigingen: Amsterdam, Den Helder, Heerhugowaard, en Zaandam. De vestigingen zijn ingericht met moderne apparatuur. De samenwerking tussen het bedrijfsleven, Tetrix en de ROC’ s zorgt ervoor dat we jullie opleidingswensen optimaal kunnen vertalen naar een opleidingsaanbod. Waar het ROC haar wettelijke taak invult vanuit OCW, vult Tetrix dit in met praktijkvaardigheden zodat de leerling een goede basis heeft om bij onze bedrijven in te stromen.

Gestuurd en bestuurd door het bedrijfsleven

De aandelen van Tetrix zijn in handen van de stichting Noorderlicht. Het bestuur van de stichting bestaat uit 7 leden vanuit het bedrijfsleven (leden Kon. Metaalunie en FME-CWM), 1 lid vanuit de overheid en 1 lid vanuit het regionaal onderwijs (ROC). Het bestuur ondersteunt de directie van Tetrix met haar beleid t.a.v. opleidingen en vormt het scholingspoolbestuur. Tetrix heeft geen winstoogmerk.

Ontzorging centraal

Tetrix is ervoor om bedrijven te ontzorgen bij het vinden en opleiden van technisch personeel. Daarom kunnen we eventueel leerlingen bij jullie detacheren, verzorgen wij subsidietrajecten en onderhouden wij de contacten met het onderwijsinstellingen. Een belangrijk deel van ons budget geven wij uit aan het enthousiasmeren van jongeren voor onze sector, zodat de instroom van technisch personeel nu en in de toekomst gewaarborgd blijft.