fbpx

Praktijkopleiders van scholingspools

Zoals bekend verondersteld, kampt de technische sector met een stijgend probleem van het docententekort.  Met alle gevolgen voor de opleiding van de studenten, de aankomende vakmensen, van dien.  De praktijkopleiders van de scholingspools vervullen op de praktijk van de beroepspraktijkvorming van leerlingen een uitstekende begeleidende rol.  Hierbij onderhouden ze vaak een goede relatie met de scholen. De gedachte gaat uit of en op welke manier deze praktijkopleiders kunnen voorzien in het knelpunt van het docententekort. Hiervoor is meer inzicht nodig in de kwaliteiten en werkzaamheden van deze praktijkopleiders.

In een onderzoek vanuit het OOM wil men graag in beeld brengen in hoeverre de praktijkopleider van de scholingspools zichzelf ziet als docent of leerlingbegeleider. Ze willen graag meer weten over de achtergrond van de praktijkopleider, waarom hij heeft gekozen voor deze functie, en hoe de relaties zijn met het reguliere onderwijs. Ze kunnen dit uiteraard het beste in beeld brengen door de praktijkopleiders zelf aan het woord te laten. Daarom hebben ze gekozen voor het doen van interviews. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van Fontys Hogescholen. Tetrix is vereerd mee te mogen werken aan het onderzoek!