fbpx

SLIM HR-Tooling voor LLO binnen technische bedrijven

In het kader van de ‘Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen’ (SLIM), heeft Tetrix samen met Damen Shipyards, Demaco en Parbleu in het afgelopen jaar gewerkt aan HR-tooling om een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en Duurzame Inzetbaarheid (DI) van medewerkers binnen technische bedrijven praktisch en flexibel vorm te geven.

Bedrijfsdoorlichting
De tooling bestaat onder andere uit een bedrijfsdoorlichting voor technische bedrijven waarmee de huidige en toekomstige kennis- en scholingsbehoeften inzichtelijk worden gemaakt. Naast de basis- en bedrijfsspecifieke kennis is het ook belangrijk om te bepalen welke nieuwe kennis moet worden opgebouwd. Denk bij dat laatste aan Smart Industry technologieën en toepassingen zoals robotica, cobots, datamanagement en smart maintenance.

“Veel MKB bedrijven in onze sector kampen met het probleem van vergrijzing en het daarmee verdwijnen van essentiële kennis uit de organisatie. Met de ontwikkeling van deze HR tools bereiken we twee doelstellingen: kennisborging en het vergroten van technisch vakmanschap bij medewerkers”, aldus Henk Kemkes - Tetrix Techniek.

De bedrijfsdoorlichting vormt de basis voor concrete opleidingsplannen per afdeling en biedt belangrijke input voor persoonlijke ontwikkelingsplannen van medewerkers. Binnen het project zijn ook hiervoor formats ontwikkeld, waarbij leerpaden kunnen worden uitgestippeld op basis van blended learning (een mix van e-learning en fysiek praktijkonderwijs). José laan en Sandra Verweij van Parbleu, begeleiders van dit traject: “We hebben in samenwerking met Damen en Demaco een eerste versie van deze tools ontwikkeld. Een volgende stap is om de tooling te testen bij meer technische bedrijven.

“Door de SLIM HR-Tooling zijn we anders gaan kijken naar welke kennis wanneer nodig is. Dit was eerst heel reactief. Door goed in kaart te brengen wat nodig is kunnen we nu de juiste kennis aanbieden en alvast schakelen op kennis die nodig is op termijn”, aldus Arjen Bakker - Demaco.

Waarom is deze manier van kijken en werken anders dan voorheen?

Ozone: dé leeromgeving voor technische bedrijven
De formats voor de opleidingsplannen zijn zo ontworpen, dat ze gemakkelijk kunnen worden gekoppeld aan Ozone, een digitaal, modulair leermanagementsysteem. “Binnen dit platform werken we aan een openbaar kennisgedeelte, dat vrij toegankelijk is voor alle medewerkers uit de branche” zegt Richard Baauw van Tetrix. “Dit gedeelte kan worden beschouwd als een Wikipedia kennisplatform voor de technische branche. Hier kunnen medewerkers veel basiskennis vinden over hun vakgebied. Binnen dit gedeelte werken we ook aan introductiemodules over nieuwe, opkomende technologieën. Daarnaast is er een afgeschermd bedrijfsgericht kennisgedeelte waarin bedrijven eigen kennismodules voor specifieke(re) of bedrijfseigen processen kunnen ontwikkelen en plaatsen. Medewerkers kunnen hier filmpjes en instructies (op het werk of opleidingslocatie) bekijken om daarna met practica te oefenen en waar nodig te examineren. Deze leervorm (blended learning) maakt het mogelijk om op individuele basis, op elk gewenst moment, laagdrempelig opleidingen en cursussen te volgen”.

“Met de plaatsing van de modules in Ozone zorgen we ervoor dat de aanwezige kennis voor iedereen beschikbaar is op één plek. Daarnaast is het belangrijk dat Tetrix ons hierdoor kan helpen om het vakmanschap te vergroten binnen onze organisatie”, aldus Joke Buscop en Joop Lucas, Damen Shipyards.

Binnen het SLIM HR-tooling project ontwikkelt Tetrix in samenspraak met Damen en Demaco verschillende kennismodules, op basis van geïnventariseerde kennis- en opleidingsbehoeften. Ook zijn de bedrijven zelf aan de slag gegaan met instructies, die inmiddels zijn geplaatst in oZone. De wens is om in de toekomst meer bedrijven aan te haken binnen dit project.