fbpx

Projectmatig werken onder mbo-3 studenten

Eind januari heeft Tetrix Techniekopleidingen een zeer succesvolle start gemaakt met Projectmatig Werken. Hierbij volgen mbo-3 studenten van Tetrix Techniekopleidingen een vijftal workshops op het gebied van werkvoorbereiding, kostprijscalculatie, communicatieve vaardigheden, kwaliteitsmanagement en storingsanalyse, inbedrijfname en modificatie. Door de invoering van projectmatig werken krijgt de student niet alleen een beter beeld van alle stappen die binnen een project aan de orde komen, ook leren ze steeds meer als team een opdracht uit te voeren. Door de beheersing van Projectmatig werken leert Tetrix haar studenten niet alleen innovatiever maar ook effectiever en efficiënter te werken.

Steeds vaker werken in teamverband

Binnen organisaties, en dus ook binnen de leerbedrijven van onze studenten, wordt worden opdrachten steeds vaker in teamverband uitgevoerd. Het vereist echter specifieke kennis en vaardigheden om van een opdracht een project te maken. Projecten waar je aan kunt denken binnen de onze sector zijn onder andere het ontwikkelen van een nieuw product, verbetering of modificatie van een productielijn of produceren van een machine. Binnen een project werken verschillende disciplines met elkaar. Denk aan de afdeling calculatie, de tekenkamer, de werkvoorbereiding en de werkplaats. Het is daarom belangrijk dat deze verschillende disciplines goed met elkaar communiceren zodat het project wat de klant vraagt ook daadwerkelijk volgens de juiste specificaties wordt opgeleverd. Hierbij leert Tetrix dat het niet alleen van belang is dat een project draait om wat de klant vraagt maar ook binnen de gestelde tijd en vooral voor de afgesproken prijs.

Projectleider als aanspreekpunt richting Techniekopleider

Binnen het projectmatig werken wordt gewerkt in groepjes van 4 of 5 studenten. Binnen elke groep wordt een projectleider aangesteld. Hij of zij is verantwoordelijk voor het slagen van het project en stuurt de projectleden aan. De projectleider is het eerste aanspreekpunt voor de Techniekopleider van Tetrix. De Techniekopleider zal erop toezien dat alle fases van het project goed worden doorlopen en dat de planning behaald wordt. Als gesignaleerd dat er een achterstand dreigt te ontstaan in de planning, zal de Techniekopleider samen met het team kijken hoe dit het beste kan worden opgelost.