fbpx

Wijziging STAP-budget voor opleidingen

De Nederlandse overheid heeft besloten om enkele wijzigingen door te voeren in het STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie) voor opleidingen. Met ingang van 1 augustus 2023 zal het alleen nog mogelijk zijn om (langdurige) OCW erkende opleidingen te volgen via het STAP-budget. Hierdoor komt de optie om een introductiecursus lassen gratis te volgen te vervallen, wat voorheen vanaf 2022 mogelijk was.

Het STAP-budget, dat in 2022 werd geïntroduceerd, was bedoeld om werkenden en werkzoekenden de kans te bieden zich verder te ontwikkelen en bij te scholen. Het stelde mensen in staat om een breed scala aan cursussen en opleidingen te volgen om zo hun kennis en vaardigheden te vergroten en hun positie op de arbeidsmarkt te versterken.

Echter, met de recente wijziging heeft de overheid besloten om zich te richten op het bevorderen van meer formele en langdurige opleidingen die door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) worden erkend. De keuze om alleen OCW-erkende opleidingen toe te staan, heeft gevolgen voor de mogelijkheden van mensen om bepaalde introductiecursussen en kortere trainingen te volgen, zoals de introductiecursus lassen.

Hoewel deze veranderingen sommige mensen teleurstellen die gebruikmaakten van het STAP-budget voor het volgen van specifieke cursussen, benadrukt de overheid dat het nog steeds een waardevol instrument blijft om zich verder te ontwikkelen en de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Werkenden en werkzoekenden kunnen nog steeds kiezen uit een breed aanbod van erkende opleidingen die aansluiten bij hun interesses en carrière doelen.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal samen met het Ministerie van OCW de komende tijd verdere details verstrekken over de gewijzigde richtlijnen voor het STAP-budget en de lijst met erkende opleidingen. Dit zorgt ervoor dat mensen weloverwogen keuzes kunnen maken en hun loopbaanontwikkeling kunnen voortzetten met passende ondersteuning.

Voor meer informatie en updates over het STAP-budget verwijzen we u naar de officiële website van de Rijksoverheid.

Let op: Dit nieuwsbericht is gebaseerd op informatie per 2 augustus 2023. We raden aan om de officiële bronnen te raadplegen voor de meest actuele informatie over het STAP-budget en de bijbehorende regelgeving.