fbpx

Cursus Visueel lasinspecteur: VT-w niveau 2

In het kort

Niveau VT-w niveau 2 - ISO 9712
Looptijd 5 dagen
Vooropleiding Niet verplicht
Diploma NIL Diploma
Locatie Heerhugowaard
Startdatum Op aanvraag
Prijs Op aanvraag
> Informatie/offerte aanvraag

Cursus Visueel lasinspecteur: VT-w niveau 2

In de lastechnische industrie worden steeds meer eisen gesteld aan het verrichte laswerk en het daarbij behorende lasonderzoek. Hierbij is visueel onderzoek van groot belang. De visueel lasinspecteur verricht diverse metingen en controles van de gelaste delen en maakt hiervoor gebruik van de benodigde meettechnieken en meetinstrumenten. De inspecteur stelt zelfstandig vast en rapporteert of en in welke mate de gelaste delen afwijken van de vooraf vastgestelde kwaliteitseisen conform de NEN-EN-ISO 5817 en de NEN-EN-ISO 10042. Met een juiste visuele controle op de meest voorkomende lasonvolkomenheden kunnen in een vroeg stadium problemen worden voorkomen.

Voor wie is de cursus visueel lasinspecteur bedoeld?

Visuele inspectie wordt uitgevoerd bij kleine-, middelgrote- en grote bedrijven. De opleiding is bedoeld voor uitvoerende lassers, lassersbazen, QA/QC medewerkers en inspecteurs die meer inzicht willen krijgen op de visuele controle van het laswerk. Visueel onderzoek kan worden voorgeschreven vanuit productstandaards of klanteisen.

Wat houdt de cursus in?

De cursus bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte. Bij de theorie komen de volgende zaken aan de orde;

 • Situering en fysische principes van visueel beoordelen
 • Overzicht NDO-technieken
 • Lasprocessen, materialen en lasfouten
 • Apparatuur voor visueel onderzoek
 • Uitvoering van visueel onderzoek
 • Veiligheid, gezondheid en certificatie

De praktijklessen bestaan uit het visueel beoordelen van gelaste werkstukken en het schrijven van een instructieopdracht voor degene die de inspectie moet gaan uitvoeren. Na afloop is de kandidaat in staat om;

 • de juiste werkwijze voor het visueel onderzoek te selecteren;
 • de beperkingen van de toegepaste onderzoekmethode te definiëren;
 • omzetten van codes, normen, specificaties en procedures in werkinstructies voor het uit te voeren visueel lasonderzoek;
 • instellen en controleren van de onderzoeksmiddelen;
 • het visueel lasonderzoek uitvoeren en toezicht houden op het visueel lasonderzoek;
 • interpreteren en evalueren van de onderzoeksresultaten aan de hand van de van toepassing zijn documenten (tekeningen, lascertificaten, gestelde normen);
 • Opstellen van werkinstructies voor visuele controle van lasverbindingen;
 • begeleiden van personeel voor visueel lasonderzoek;
 • rapporteren van resultaten van het visueel lasonderzoek.

Certificatieschema Visueel Lasinspecteur VTw-2

Het NIL is door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd voor het certificeren van Visueel Lasinspecteurs volgens de NEN-EN-ISO 9712. Certificatie vindt plaats op basis van de productsector lassen (w), vermeld in bijlage A2 van deze norm. In deze pdf is de wijze van certificeren weergegeven en de examens worden, zonder tussenkomst van derden, afgenomen door het NIL als examenorganisatie. Voor het examen wordt gebruikgemaakt van het NIL examenreglement CV3.01.

Na het positief afronden van het examen ontvang je een NIL-certificaat volgens de NEN-EN-ISO 9712 met daaronder vallend de beoordelingsnormen NEN-EN-ISO 5817 (staal, RVS en nikkel) en NEN-EN-ISO 10042 (aluminium). Het certificaat wordt uitgegeven onder accreditatie conform de NEN-EN-ISO 17024.

Ben je op zoek naar een andere discipline binnen het lassen?