Cursus Verspanen

Verspanen is het bewerken van materialen zodat ze de juiste vorm krijgen. Hiervoor worden verschillende technieken gebruikt, waarvan draaien en frezen de belangrijkste zijn.

Wat kun je met Cursus Verspanen

  • Conventioneel draaien
  • Conventioneel frezen
  • CNC draaien
  • CNC frezen

Cursussen

Cursus Meettechniek

niveauGevorderd N3

Cursus Frezen CNC-programmeren

niveauGevorderd N3

Cursus Draaien CNC-programmeren (FANUC)

niveauGevorderd N3

Cursus frezen conventioneel

niveauBasis N2

Cursus draaien conventioneel

niveauBasis N2

Draaien en frezen

Voor zowel draaien als frezen gebruik je een bank. Beide technieken kunnen zowel conventioneel als via de computer worden uitgevoerd. Bij draaien wordt het product in een klem geplaatst, die vervolgens met hoge snelheid ronddraait. Met een beitel worden spanen van het product afgedraaid om het de gewenste vorm te geven. Ook bij frezen zit het product in een klem, maar bij deze techniek beweegt alleen de frees zich in verschillende posities en blijft het product stilstaan. Welke techniek je gebruikt, hangt af van het doel dat je wilt bereiken. Verspanen wordt vooral gebruikt om machineonderdelen te maken in de werktuigbouwkunde.

Tegenwoordig worden steeds vaker CNC-machines ingezet in de verspaning. CNC staat voor Computer Numerical Control. De machines zijn computergestuurd. Dit betekent dat verspaners deze computers ook zelfstandig moet kunnen programmeren.