Verspanen

Verspanen is het bewerken van materialen zodat ze de juiste vorm krijgen. Hiervoor worden verschillende technieken gebruikt, waarvan draaien en frezen de belangrijkste zijn.

Voor zowel draaien als frezen gebruik je een bank. Beide technieken kunnen zowel conventioneel als via de computer worden uitgevoerd. Bij draaien wordt het product in een klem geplaatst, die vervolgens met hoge snelheid ronddraait. Met een beitel worden spanen van het product afgedraaid om het de gewenste vorm te geven. Ook bij frezen zit het product in een klem, maar bij deze techniek beweegt alleen de frees zich in verschillende posities en blijft het product stilstaan. Welke techniek je gebruikt, hangt af van het doel dat je wilt bereiken. Verspanen wordt vooral gebruikt om machineonderdelen te maken in de werktuigbouwkunde.

Tegenwoordig worden steeds vaker CNC-machines ingezet in de verspaning. CNC staat voor Computer Numerical Control. De machines zijn computergestuurd. Dit betekent dat verspaners deze computers ook zelfstandig moet kunnen programmeren.

Wat kun je met Verspanen

  • Conventioneel draaien
  • Conventioneel frezen
  • CNC draaien
  • CNC frezen

Opleidingen

Meettechniek

niveauGevorderd N3

Frezen CNC-programmeren (Heidenhain)

niveauGevorderd N3

Draaien CNC-programmeren (FANUC)

niveauGevorderd N3

Frezen conventioneel

niveauBasis N2

Draaien conventioneel

niveauBasis N2