fbpx

Cursus Veiligheid

De NEN 3140 is de Nederlandse norm voor veilige bedrijfsvoering van werkzaamheden nabij, aan of met elektrische objecten in het laagspanningsgebied. Om duidelijkheid te creëren in de wirwar van deze veiligheidsnorm voor elektrotechniek volgt hier een korte toelichting van de cursus veiligheid in elektrotechniek.

De NEN 3140

Vanuit de Arbowet is het de verplichting van de werkgever om ervoor te zorgen dat elektrische installaties, apparaten en toestellen veilig te gebruiken zijn en dat zijn werknemers op de hoogte zijn van de geldende veiligheidsregels. De eisen zijn uitgewerkt in de NEN 3140. Deze norm geeft bepalingen ter voorkoming van elektrocutie of kortsluiting bij arbeid. Wanneer je aan de bepalingen van de NEN 3140 voldoet, voldoe je voor het aspect elektrische veiligheid ook aan de eisen die de Arbowetgeving stelt. Het doel is dat hierdoor minder ongelukken gebeuren.

Wat kun je met Cursus Veiligheid

  • Elektrische apparatuur veilig gebruiken
  • Elektrische installaties veilig gebruiken
  • Personen instrueren omtrent veiligheid

Cursussen

Cursus VCA (Basis en VOL)

niveauVCA Basis of VOL

Cursus Elektrotechniek inclusief NEN 3140 VOP

niveau

De NEN 3140 bestaat in principe uit 3 onderwerpen:

  1. Personen die aan en in de omgeving van elektrische installaties werken, moeten geïnstrueerd zijn omtrent de veiligheid.
  2. Elektrische gereedschappen moeten veilig te gebruiken zijn.
  3. Elektrische installaties moeten veilig te gebruiken zijn.