fbpx

Officiële opening Techlands in Zaandam

De Techlands locatie in Zaandam heeft 18 januari jl. officieel haar deuren geopend. In de gloednieuwe campus, gehuisvest in het Regio College aan de Cypressehout, zitten alle opleidingen van Tetrix Techniek, maar ook de installatie- en elektrotechniek  (IW Noord-Holland) en procestechniek (FPTC) zitten hier onder één dak. De vestiging maakt deel uit van de ‘techniekboulevard’ Techlands, die een grote meerwaarde is voor de regio Zaanstreek-Waterland. Bij de opening waren vertegenwoordigers van opleiders, bedrijfsleven, provincie en gemeente aanwezig, alsmede de bestuursleden van Techlands.

Zaanstreek-Waterland bruist van de industriële bedrijvigheid. Tegelijkertijd is er een nijpend tekort aan up-to-date geschoold technisch personeel. Om het tij te keren, biedt Techlands opleidingen en bijscholing die nauw aansluiten op de wensen van de regionale (food)procesbedrijven, de installatiebranche, de maakindustrie en de bouw. In samenwerking met Zaanse opleiders, bedrijven en overheid wil de techniekcampus jongeren, zij-instromers en techniekprofessionals blijvend enthousiasmeren voor een baan in de techniek. Bij Techlands kunnen zij zich een leven lang ontwikkelen in de techniek.

Onmisbare schakel voor Noord-Holland

De officiële opening werd verricht door Ilse Zaal, gedeputeerde Economie en Onderwijs en Arbeidsmarkt (provincie Noord-Holland) en Stephanie Onclin, wethouder van Economische Zaken en Arbeidsmarkt (gemeente Zaanstad). Ilse Zaal: “Willen we voldoende technisch geschoold personeel hebben, dan moeten we uiteraard zorgen voor genoeg instroom: aanwas van mensen die klaar zijn voor de toekomst, waar energietransitie niet meer uit weg te denken is. Daarvoor is samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs cruciaal. Het beleid van de provincie is gericht op campusvorming in de regio. Ik vind Techlands een prachtig voorbeeld van deze samenwerking.

Essentieel voor de gemeente Zaanstad

Wethouder Onclin onderstreepte het belang van Techlands in het algemeen, en voor de Zaanstreek in het bijzonder. Als Wormerveerse weet zij hoe essentieel techniek en technologie zijn voor bedrijven én inwoners van de stad. “De maakindustrie zit in ons DNA. Bedrijven zitten te springen om technisch opgeleid personeel en Techlands speelt hierin een cruciale rol. Ik juich het dan ook toe dat Techlands een loopbaan in de techniek stimuleert door duidelijk te maken dat er tal van studierichtingen zijn waarmee je in uiteenlopende beroepen aan de slag kunt.”

Inspirerend voorbeeld

Doekle Terpstra, voorzitter Techniek Nederland, legde in zijn inspiratiesessie de koppeling tussen Techlands en het Aanvalsplan Techniek – door vijf technische sectoren gelanceerd om de arbeidsmarkt voor technici compleet anders in te richten. “Met het Aanvalsplan gaan we onder meer techniekcentra oprichten om de arbeidsmobiliteit tussen technische branches te bevorderen. Techlands ís eigenlijk al zo’n regionaal techniekcentrum. De locatie is daarmee wat mij betreft een inspirerend voorbeeld voor andere regio’s .”

Bundeling krachten maakt verschil

Ook Adnan Tekin, voorzitter MBO Raad, gaf een inspiratiesessie. Hij is een warm pleitbezorger van een clustering, zoals van Techlands: “Het mooie daarvan is niet alleen dat je vakmanschap en onderwijskwaliteit bij elkaar op één plek samenbrengt, maar ook dat zo’n plek een sterke aantrekkingskracht heeft en nieuwsgierig maakt. En dat is nodig om jongeren en volwassenen die zich oriënteren op werken in de techniekbranches, te inspireren. Techlands, dáár wil je naartoe, daar kun je een vak leren!” Dit is des te belangrijker nu minder jongeren voor het mbo kiezen: “Zonder goed opgeleide mbo’ers staat onze maatschappij stil. Een initiatief als Techlands kan voor de technieksector van grote betekenis zijn.”