fbpx

Cursus Werkvoorbereider (Projectleiderschap)

In het kort

Looptijd 18 avonden (dinsdag) van 17:30 tot 21:00 + 2 examensessies
Diploma NLQF diploma (MBO-4)
Locatie Tetrix Heerhugowaard
Startdatum 5 september 2023
Factsheet Factsheet downloaden
Prijs €2675,- (excl. BTW) inclusief lesmateriaal en examinering
> Informatie/offerte aanvraag

Modules

Introductie werkvoorbereiding Organisatiestructuur, taken en verantwoordelijkheden | Waardestroom | Klantwaarden/stakeholders | Kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s)
Projectorganisatie Plan van aanpak (SMART) | Projectplanning opstellen d.m.v. fasering en mijlpalen | Projectteam samenstellen | Projectopbouw in ERP systeem | Documentatie, voortgang en bewaking
Kwaliteit Procesoptimalisatie | Lean-technieken | Projectfases en risicobeheersing | Beheersing van voorraad en doorlooptijden
Financieel Kostprijsberekening | Offerte, directe en indirecte kosten | Kostenbeheersing | Voor- en nacalculatie
Inkoop en Logistiek Optimaliseren van de voorraad | Productieplanning opstellen | Leveranciersbeoordeling
Leiderschap Communicatieproces | Gesprekstechnieken | Projectvergadering en presenteren | Feedback | Omgaan met weerstanden

Cursus Werkvoorbereider (Projectleiderschap)

Een goede werkvoorbereiding verbetert het bedrijfsresultaat en is voor alle collega’s in het vervolgproces merkbaar. Om effectief resultaat op te leveren bij projecten is het dus belangrijk dat deze voorspelbaar en soepel verloopt. In deze cursus werkvoorbereider leer je hoe je een optimale werkvoorbereiding kan realiseren, een juiste planning kan maken en overzicht kan houden over het proces. Je leert te anticiperen op afwijkingen en hier creatief op in te spelen. Het hoofddoel is een mooi projectresultaat!

Uniek is dat tijdens de cursus enkele vakspecialisten als gastsprekers aanwezig zullen zijn om hun specialiteit vanuit de praktijk, welke aansluit bij de aangeboden theorie, toe te lichten. Dit zorgt voor actuele onderwerpen en afwisseling.

Voor wie is de cursus werkvoorbereider bedoeld?

Deze cursus is geschikt voor iedereen die maar wil leren hoe je een project of een verbetertraject opstart. De toegevoegde waarde van de cursus laat zich dan ook niet beperken tot alleen die in een rol als werkvoorbereider. Er zijn vele functies te bedenken die een voordeel zouden genieten van de onderwerpen die behandeld worden.

Wat houdt de cursus werkvoorbereiding in?

In deze klassikale cursus werkvoorbereiding speelt de interactie binnen de groep een belangrijke rol. Er wordt theorie behandeld en daarnaast maken deelnemers verschillende praktijkopdrachten tijdens de les. Deelnemers wisselen onderling ervaringen uit en vertalen dit door naar de eigen organisatie.

Tussen de modules door werk je aan een persoonlijk verbetertraject binnen jouw werkomgeving. Je gaat dus de theoretische kennis direct vertalen naar de praktijk. Samen met jouw werkgever maak je een projectvoorstel van een optimalisatie die je wilt gaan uitvoeren in een werkproces, aan een product of machine. Je maakt daarbij een projectplanning en beschrijft gedurende de uitvoering van het project je bevindingen, resultaten en verbetervoorstellen. Je verwerkt dit in een portfolio (een verzameling waaruit blijkt dat jouw uitwerkingen van het project voldoen aan de gestelde eisen).

 


Overige informatie

Examinering

Theorie examen
In dit examen staat het uitwerken van een casus centraal. Bij deze casus ga je voor een fictieve klant calculeren en een offerte opstellen. Daarnaast bestaat de casus uit het maken van een kostprijsberekening en het bepalen van de verkoopprijs van een product waarvan een klant een offerte wil ontvangen. Vervolgens moet je de opdracht van de klant uitwerken in een nacalculatie, een planning, een productieformulier en een inkooporder.

Praktijk examen
Na beoordeling van jouw digitale portfolio ga je deze presenteren.

Diploma
De deelnemer ontvangt bij een positief resultaat op het portofolio, theorie en praktijkexamen een landelijk erkend NLQF diploma op MBO-4 niveau.

Informatie middag (6 juli 2023)

Op 6 juli 2023 (16:00 tot 17:00) is er een informatiemiddag voor geïnteresseerden in deze cursus. Je ontvangt meer informatie over de cursus en je kunt vragen stellen en het gesprek aangaan met de opleider Dennis en een (oud) deelnemer. Aanmelden voor deze middag kan via cursus@tetrixtechniek.nl